Όροι χρήσης - Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Pas Academics καλούμενη αφεξής ‘Pas-Academics.gr’, με διαδικτυακό ιστότοπο (https:// https://pas-academics.gr) και δραστηριότητα “ Εκπόνηση Διπλωματικών και Προπτυχιακών Εργασιών” προσφέρει υπηρεσίες με τους κάτωθι όρους χρήσης.

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε καθώς και να κατανοήσετε τους όρους χρήσης & περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδο και περιήγηση σας στον διαδικτυακό ιστότοπο (https://pas-academics.gr). Αν δεν συμφωνείτε παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Η Pas-Academics.gr έχει το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης της, το υλικό της ιστοσελίδας καθώς και τις τιμές των προϊόντων χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές και βελτιώσεις των υπηρεσιών.

Η Pas-Academics.gr βελτιώνει συνεχώς και ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Για λόγους όγκου πληροφοριών του Διαδικτύου και άλλων φυσικών λόγων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα που αφορά σε ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη.

Η Pas-Academics.gr αποποιείται των ευθυνών για οποιαδήποτε τεχνική διαδικασία που αφορά την αποθήκευση στοιχείων, ταχύτητας εκτέλεσης ενεργειών ή άλλων ηλεκτρονικών εντολών.

Η εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή περιήγηση των χρηστών – επισκεπτών στο διαδικτυακό της ιστότοπο με την χρήση του πιστοποιητικού ασφαλείας SSL. Δεν εγγυάται για προγράμματα ή ιούς που μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες στον υπολογιστή του χρήστη – επισκέπτη.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Όταν επισκέπτεστε ή περιηγείστε την ιστοσελίδα θα σας ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας όπως:

 

  • Το όνομα σας
  • Το τηλέφωνο σας
  • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Η σχολή φοίτησής σας
  • Η εργασία σας

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν στο αρχείο με απόλυτη εχεμύθεια. Η καταχώρηση και αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων (email, τηλέφωνο, κ.α.) συναινεί αυτόματα στην αποδοχή των παραπάνω Όρων Χρήσης που διέπουν την ιστοσελίδα Pas-Academics.gr .

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του www. pas-academics.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση , έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας Pas-Academics.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, είναι ανά πάσα στιγμή κατοχυρωμένα από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Η χρήση αυτών επιτρέπεται μόνο με ρητή εξουσιοδότηση από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Η χρήση οποιουδήποτε δοκιμίου για εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό δεν επιτρέπεται καθώς ορίζεται από τον νόμο 2121/93. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται από την εταιρία μας προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς ή προσωπικούς σκοπούς. Η οικειοποίηση των εργασιών μας δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση την περίπτωση παραπομπής. Η Pas-Academics αποποιείται πάσης νομικής ευθύνης για το περιεχόμενο του παρόντος μηνύματος καθώς οι απόψεις που διατυπώνονται δεν αποτελούν απαραίτητα απόψεις της εταιρίας. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή, διανομή ή πάσης φύσεως χρήση του περιεχομένου του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται σε μή προοριζόμενους παραλήπτες.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωσή σας με τους Όρους Χρήσης.