Γραφείο Σύνταξης & Υποστήριξης Βιογραφικού | Pas Academics

Υπηρεσία Σύνταξης Βιογραφικού


Γραφείο Σύνταξης Βιογραφικού - Υπηρεσία Σύνταξης Βιογραφικού (CV)

Το βιογραφικό σημείωμα συναντάται γραμμένο στα λατινικά ως CV (Curriculum Vitae) που σημαίνει περίληψη ζωής. Αποτελεί επομένως την επαγγελματική μας ταυτότητα περιλαμβάνοντας τα δυνατά και τα αδύναμα μας σημεία. Ένα σωστά δομημένο βιογραφικό προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη και δυνητικού εργοδότη ενώ ένα άτομο με ελλιπές βιογραφικό μπορεί να αδικηθεί λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της συνεχούς φοιτητικής υποστήριξης που παρέχει η εταιρία μας και γνωρίζοντας τη σημαντικότητα που φέρει η δυναμική ένταξη των υποψηφίων στην αγορά εργασίας, βρισκόμαστε σε θέση να αναλάβουμε την σύνταξη και επιμέλεια του βιογραφικού σας σημειώματος. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα μέσω της δημιουργίας ενός πλέον ελκυστικού βιογραφικού σημειώματος. Απευθυνθείτε στο γραφείο σύνταξης βιογραφικού της Pas Academics γιατί το βιογραφικό σας πρέπει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό!